Shipping policy

Shipping policy

המישלוחים אפוקסי צבעוניים

הצווים יוצאים כל אותו היום הושם על ידי מתן אושרעלידיהפרקליטהצבאיהראשי אי-סי-טי 2 בצהריים .לאחרמכן יהיה נשלח ביום שלמחרת.

אנחנו מציעים שילוח בינלאומי ל 104 מדינות.

בהתאם למיקום שלך .ייקח 2-5 ימים שילוח בינלאומי תלוי .יעד והמכס.

מה שאתה צריך לעשות, אתם יודעים, לשלוח את סדר ברחבי העולם:

אישור מספר טלפון, כתובת למשלוח, וכתובתו.
השחקן הוא אחראי לכל ציטט את עלויות המשלוח, תיווך, מכסים שהוטלו על חובות ומיסים .משלוחים מחוץ לארצות הברית.
אנחנו לא יכולים לשלוח את ההזמנה לבית non-U.S. דואר (דואר).
סוף סוף, אנחנו שומרים את האפשרות להציב את מטען משני סיפק אמצעי תשלום עבור חובות ומיסים שמחויב לנו כתוצאה למסדרך.